O NÁS

O NÁS

Čo a kto je “Občianske združenie Novomeského”?

  • Sme tri mladé rodiny – Gaberoví, Lipiakoví a Marčekoví. Bývame a žijeme s malými deťmi na ulici L. Novomeského v Šali. V tejto zostave sme založili občianske združenie, ktoré sme nazvali rovnako, ako názov sídliska, na ktorom žijeme
  • Žijeme vedľa seba a hľadáme možnosti, ako vytvoriť novú zónu pre rodiny s deťmi a seniorov.

Čo je našou víziou a aký je náš cieľ?

Našou víziou je vytvoriť novú športovo-oddychovú zónu pre rodiny s deťmi a seniorov. Prvým projektom zóny je výstavba nového detského ihriska. Ďalším projektom, ktorému sa venujeme ako občania – nie za združenie – je úprava betónovej plochy na sídlisku.

STANOVY

Aké sú stanovy občianskeho združenia?

Stanovy môžete nájsť v priloženom dokumente (05 2014 stanovy oz novomeskeho).

FINANCOVANIE

Ako je občianske združenie financované?

Občianske združenie Novomeského je mimovládnou (neštátnou) organizáciou. Financované je preto z našich členských príspevkov, darov a sponzoringu (finančné i nefinančné dary). V roku 2016 sme sa po prvýkrát zapojili do daňovej asignácie 2 %.

Vybrané projekty spolufinacujeme z grantových zdrojov (mesta a iných inštitúcií). Naším hlavným partnerom je mesto Šaľa, ktoré nám (vďaka schváleniu v Mestskom zastupiteľstve) prenajalo pozemok, na ktorom aktuálne realizujeme svoju víziu.

Ako nám môžete pomôcť?

CIELE A ČINNOSŤ

Aké sú ciele a činnosti občianskeho združenia?

1. Podporovať voľno-časové aktivity detí a mládež, rozvíjanie fyzických a psychických zručností detí a mladých.
2. Spolupracovať s inými organizáciami zriadenými na podobný účel k skvalitneniu zdravého vývinu detí.

3. Na uskutočnenie cieľov budú združeniu slúžiť tieto činnosti:
a) realizácia novej zóny pre rodiny s deťmi
b) realizácia kultúrno-spoločenských podujatí a organizácia voľnočasových aktivít pre deti a mládež
c) spolupráca s inými organizáciami zriadenými na podobný účel k skvalitneniu zdravého vývinu detí
d) publikácia informácií na internetovej stránke

(Zdroj: Stanovy – článok 3)

LOGO

logo_OZ_N
Základom loga sú spojené začiatočné písmená občianskeho združenia (Občianske združenie Novomeského). Spolu tvoria jednoliaty celok. Zvýraznené je písmeno “N”. Predstavuje názov ulice a sídliska, na ktorom realizujeme svoj sen. Logo obsahuje viacero posolstiev. Za združením stoja tri mladé rodiny. Už od začiatku fungovania vytvárajú spolu aktivity a činnosť. Zároveň žijú vedľa seba – v bytových domoch na sídlisku. Sú prepojení nielen miestom, kde bývajú, ale najmä ideou a snahou vytvoriť novú zónu pre rodiny s deťmi a seniorov. Logo predstavuje symbolický “kľúč”. Kľúč k srdcu ďalších ľudí. Z prvého písmena tiež vedú symbolické polovičné značky hore a dole, čo znamená, že združenie má veľké sny, ale nohami stojí (ukazuje) pevne na zemi. Prvým projektom združenia je výstavba detského ihriska, preto logo predstavuje zároveň symboly “preliezky”, “smýkalky” a ďalšieho mobiliáru ihriska. Autorom loga je Rastislav Gabera, predseda občianskeho združenia Novomeského.

AKO NÁM POMÔŽETE?

1) Povedzte o týchto našich zámeroch svojej rodine, priateľom a známym. Vždy je ľahšie pripravovať projekt, keď máte s kým. Ak poznáte niekoho, kto nám vie pomôcť (finančne i nefinančne), dajte mu na nás tip.

2) Finančne nás môžete podporiť priamo na číslo účtu:

IBAN SK83 0200 0000 0033 1671 3051

BIC SUBASKBX

Potešíte nás, ak sa nám predtým ozvete, že sa rozhodli pre tento účel, aby sme to vedeli.

3) Pomôžte nám s výstavbou novej zóny. Máte záujem kúpiť si lavičku alebo hojdačku, alebo chcete prispieť na preliezkovú zostavu, ozvite sa nám. Určite sa na niečom dohodneme 🙂

4) Spropagujte naše akcie všade tam, kde ste, fungujete, žijete, bývate. Napíšte nám na našu e-mailovú adresu: kontakt@zdruzenienovomeskeho.eu a my sa vám ozveme.

5) Dajte o nás vedieť na sociálnej sieti. Zdieľajte svoje myšlienky o našich zámeroch, lajkujte nás na Facebooku. Chceme byť živou komunitou, ktorá o sebe vie.

PARTNERI

 27,595 total views,  6 views today