Naše aktivity v roku 2016

Naše aktivity v roku 2016

Máj – December 2016

* Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť naše občianske združenie 2 % z daní. Na účet nám prišlo celkovo 1 694,20 €. Investovali sme ich do ďalšieho projektu, ktorému sme sa venovali – ako občania – obnove betónovej plochy na ul. L. Novomeského v Šali. V týchto dňoch sme sa zároveň rozhodli, že sa o dve percenta z dane budeme uchádzať aj v roku 2017. O tom, kedy a ako nás budete môcť podporiť, oznámime na našej stránke.

* Naše združenie aktívne podporilo aktivity občanov, ktorí chceli oživiť starú betónovú plochu na ulici L. Novomeského. Ide o miesto, ktoré sa nachádza vedľa destského ihriska, ktoré staviame. Pomáhali sme v tomto projekte od mája do novembra 2016. Celková investícia – vyše 5 200 eur – je zložená z podpory mesta Šaľa a našich finančných prostriedkov – získaných z 2 percentnej asignácie.

—————————————————————–

Jún 2016

* Naše združenie, ktoré stavia novú športovo-oddychovú zónu na ul. L. Novomeského v Šali, dostalo darček. Od jedného zo susedov nám prišiel na účet finančný dar vo výške 200 eur. Ďakujeme Petrovi Miklášovi. Sľubujeme, že každé jedno euro z tohto daru využijeme v prospech jedného z našich projektov.

* Naše rodiny (nie ako združenie) sa rozhodli uchádzať o finančnú podporu z tzv. participatívneho rozpočtu. Naším cieľom je zveľadiť zanedbanú betónovú plochu vedľa detského ihriska, ktoré aktuálne staviame ako združenie. Úpravou plochy nemá vzniknúť nové ihrisko. Naším cieľom je vytvoriť plochu, ktorá poslúži pre rodiny s deťmi (napríklad na bicyklovanie, písanie kriedou na plochu a iné aktivity).

O podporu z tohto rozpočtu sme sa uchádzali vlani – za združenie. Získali sme 1 850 eur. Dve tretiny z tejto sumy stála lezecká stena s rôznymi typmi fyzickej aktivity pre rozšírenie možnosti telesného rozvoja detí. Pridali sme k nej peniaze od sponzorov a dokúpili sme aj vežu so šmýkalkou. Na ihrisku sú okrem toho dve retiazkové hojdačky, ďalšia veža so šmykľavkou, pružinová a prevažovacia hojdačka.

—————————————————————–

Máj 2016

* Naše združenie iniciovalo stretnutie s primátorom mesta Šaľa Jozefom Belickým. V neformálnej atmosfére sme sa stretli na Mestskom úrade v Šali (23. 5. 2016). Prvému mužovi mesta sme priblížili novú myšlienku, ktorú aktuálne akp pbčamoa zvažujeme. Týka sa úpravy betónovej plochy vedľa detského ihrisk. Primátor Belický ocenil nápad i aktivity združenia, zároveň deklaroval záujem pomôcť.

Na spoločnom stretnutí zúčastnila aj referentka životného prostredia Gabriela Braniková. Spolu sme prediskutovali i ďalšie možnosti vzájomnej spolupráce medzi mestom a združením. Ďalšie stretnutie nás čaká o pár dní. Stretnutie nadväzuje na podobné prijatie vlani v apríli (2015).

* Po daždivých dňoch na detskom ihrisku, ktoré staviame, narástla veľká tráva. Zo zmluvy z mestom o prenájme pozemku vyplýva, že jej koseniu sa venujeme my. V týchto dňoch sme preto zabezpečili pokosenie celého ihriska. Práce začali začiatkom tretieho májového týždňa, pokračovali uprostred a vyvrcholili koncom týždňa. Práce sme zabezpečovali sami vo svojom voľnom čase.

* “Máme radi naše mesto” – v duchu tejto myšlienky vznikol nový citylight v centre mesta Šaľa. Prezentuje jedenásť združení a organizácií, ktoré vykonávajú rôzne aktivity v meste Šaľa. Nachádzame sa medzi nimi. “Milí priatelia, s pomocou vytvárame novú zónu pre rodiny s deťmi a seniorov na ul. L. Novomeského. Pridáte sa?,” píšeme na plagáte, kde uvádzame i e-mail .

Ďakujeme za túto formu propagácie, ktorú nám spolu s ostatnými kolegamni umožnila spolupráca s projektom “Kreatívna inzercia Šaľa”. Citylight sa nachádza na Hlavnej ulici (vedľa jednej z cukrární).
 
* Naše občianske združenie môžete oddnes podporiť aj pomocou QR kódu. Ide o čiarový kód, ktorý sa dá jednoducho načítať prostredníctvom vášho mobilného telefónu (smartfónu). Takzvaná QR platba je postavená na základe využitia služby “Pay by square”, ktorá obsahuje platobné údaje potrebné k uskutočneniu bankového prevodu.

Stačí, ak cez svoj mobilný telefón prostredníctvom aplikácie vašej banky nasnímate náš QR kód, zvolíte výšku daru, ktorý nám chcete venovať a potvrdíte platbu. Banky, ktoré implementovali čítačky QR kódov do svojich aplikácií, umožňujú svojim klientom robiť úhrady takto jednoducho a rýchlo. Ďakujeme za podporu!

—————————————————————–

Apríl 2016

* Mesto Šaľa (na základe jedného z uznesení Mestského zastupiteľstva) vyzvalo športové kluby, občianske združenia a školy pôsobiace v oblasti športu na území mesta Šaľa na elektronickú registráciu. Naše údaje sme dnes vyplnili a poslali. Informujeme o nej dátume založenia nášho združenia (registrácia bola vykonaná 14. 5. 2014), ako aj našej vízii.

Naším cieľom je postupne vytvoriť na mieste, kde staviame detské ihrisko, novú športovo-oddychovú zónu pre rodiny s deťmi a seniorov. Zároveň sú v nej aj naše kontaktné údaje,

* Naše združenie uhradilo v týchto dňoch v plnej výške nájomné za prenájom parcely, ktorú sme získali od mesta Šaľa. Symbolické 1,00 euro (za parcelu vo výmere 1 029 m2) na tento rok sme uhradili na Mestskom úrade v Šali. Ide o sumu, ktorú ešte predvlani schválili poslanci Mestského zastupiteľstva.

Na časti pozemku, ktorý na základe schválenej žiadosti užívame na dobu neurčitú, realizujeme výstavbu nového detského ihriska. Šalianski poslanci nám schválili prenájom pozemku 26. júna 2014.

*Na detskom ihrisku máme ďalšiu novinku. V uplynulých dňoch sme z paliet vyrobili – už druhý – drevený kvetináč. Navozili sme doň zeminu, do ktorej jedna z našich susediek Jana Knežová nasadila kvety. Prvý sme vyrobili ešte vlani v októbri, dnes už v ňom rastú prvé kvety. Veríme, že vďaka tejto myšlienke ihrisko opeknie.

* Naše združenie sa opäť uchádzalo o finančnú podporu z Raiffeisen banky. Zapojili sme sa do výzvy Zlepšite svoje mesto “Ochrana a tvorba životného prostredia”. Vybrali nás medzi štyri najlepšie projekty, ktoré od 1. do 31. marca 2016 bojovali o 1 000 eur. Všetkým ďakujeme za podporu. V hlasovaní sme skončili na druhom mieste. O podobnú podporu sme už raz súťažili vlani, tiež sme skončili na 2. mieste.

—————————————————————–

Marec 2016

* Naše občianske združenie získalo jedinečnú možnosť prezentovať svoje aktivity v Šali. Prvýkrát od nášho vzniku ich predstavujeme na jednom z citylightov v centre mesta. Nachádza sa na ulici Hlavná 38 (vedľa Slovenskej sporiteľne). Túto formu propagácie umožnila spolupráca s novým projektom pod názvom “Kreatívna inzercia Šaľa”, za ktorým stojí JUDr. Ulrika Hecsová.

Za výsledným návrhom, ktorí si už môžete pozrieť, stoja viacerí ľudia. Za prvotnú myšlienku ďakujeme jednej z našich susediek – Kataríne Brňákovej, ktorá nielen odporučila poskytnúť jednu z reklamných ploch pre naše združenie, ale aj sama navrhla prvý náčrt, ako by mohol tzv. city poster vyzerať. Po vytvorení grafického návrhu sme ho dali vytlačiť. A teraz ho ponúkame všetkým.

Sledujeme ním dve hlavné línie – informujeme o myšlienke, že spoločne (s pomocou viacerých partnerov, mesta, známych, priateľov a rodiny) staviame nové detské ihrisko pre všetkých v celom meste a ponúkame možnosť pridať sa k tomuto zámeru formou rôznej podpory (napr. 2 % z dane a iné). Veríme, že vďaka citylightu, okolo ktorého bude chodiť denne veľa ľudí, spoznajú aj ďalší naše aktivity,.

—————————————————————–

Február 2016

* Naše združenie sa po prvýkrát uchádza o vaše 2 % dane. “Našou víziou je vytvoriť novú športovo-oddychovú zónu pre rodiny s deťmi a seniorov. Sme tri mladé rodiny, ktorí sme s  pomocou (viacerých priateľov, známych, mesta a sponzorov) začali stavať nové detské ihrisko. Považujeme to za súčasť aktívneho prístupu miestnej komunity pri zlepšovaní života.

V tejto zostave sme založili občianske združenie, ktoré sme nazvali rovnako, ako názov sídliska, na ktorom žijeme – “Občianske združenie Novomeského”. Poukázaním 2 % z dane podporíte všetky malé ratolesti, do ktorých sme sa rozhodli investovať. O 2 % z dane sa uchádzame po prvýkrát,” avizujeme na našej špeciálnej podstránke s názvom “2 % dane pre OZ”.

—————————————————————–

Január 2016

Ďakujeme za dôveru v roku 2015 / Prajeme šťastný nový rok 2016.

Občianske združenie Novomeského

 1,814 total views,  3 views today