Naše aktivity v roku 2015

Naše aktivity v roku 2015

December 2015

Štedré vianočné sviatky prajeme 🙂

Občianske združenie Novomeského

—————————————————————–

November 2015

* Medzi organizáciami, ktoré sa uchádzajú o dve percentá z dane, sa od budúceho roka zaradí aj naše združenie. Notársky úrad, kde sme podali potrebné dokumenty, potvrdil, že sme splnili všetky podmienky na príjem týchto finančných prostriedkov. Predložili sme rozhodnutie o registrácii, stanovy a ďalšie potvrdenia.

Notár nám formou notárskej zápisnice osvedčil predloženie týchto dokumentov a údaje o nás oznámil Komore notárov SR, ktorá vedie Centrálny register prijímateľov podielu zo zaplatenej dane. Zoznam prijímateľov je Notárska komora SR povinná zverejniť do 15. januára 2016. O tom, kedy nás budete môcť budúci rok podporiť, oznámime na našej stránke. 

—————————————————————–

Október 2015

* Záver tohto mesiaca bol spojený s poslednými tohtoročnými brigádami na detskom ihrisku, ktoré staviame. Na jeden z dvoch valov zeminy sme tento týždeň položili okolo 90 metrov štvorcových nového trávnatého koberca. Rolky trávy sme zakúpili z výnosu septembrového koncertu Spievankovo. Pridali sa k časti koberca, ktorý sme položili už v septembri.

Touto prácou bola skrášlená ďalšia časť detského ihriska. Prosíme rodičov s deťmi, aby zatiaľ po tráve nebehali a rešpektovali pásku, ktorá je okolo neho.

* Ďalšou novinkou na detskom ihrisku je veľký drevený kvetináč, ktorý sme nedávno vyrobili z paliet. Navozili sme doň zeminu, do ktorej jedna z našich susediek Jana Knežová podľa pripraveného plánu nasadila kvety. Ide o trvalky. Vzhľadom na to, že nám darovala aj ďalšie kvety, uvažujeme, že zhotovíme i ďalšie kvetináče.

* Druhý októbrový víkend sme sa stretli na ďalšej spoločnej brigáde. Počas nej sme vedľa jednej vstupnej brány inštalovali novú lavičku a smetný kôš. Celkovo je už na ihrisku a pred nim šesť nových lavičiek. Nová lavička je v štandardnom vzhľade, osadili sme ju svojpomocne. Blízko nej sa nachádza kôš. Prosíme o dodržiavanie čistoty a fajčiarov, aby ohorky z cigariet vyhadzovali do hornej časti koša.

* Naše združenie predkladá verejnosti v meste i okolí na pripomienkovanie návrh vízie plochy na ul. L. Novomeského v Šali (kliknite na obrázok), ktorá by svojou náplňou mohla poskytovať možnosť tráviť svoj voľný čas všetkým vekovým kategóriám. Cieľom tejto štúdie je oživiť priestor, ktorý je medzi cintorínom, parkoviskami a bytovými domami.

Pripomienky nám môžete poslať na e-mail združenia – kontakt@zdruzenienovomeskeho.eu. Naším zámerom je, aby k doterajšej výstavbe detského ihriska, ktoré predstavuje prvý projekt združenia, pribudli ďalšie plochy. Štúdia zatiaľ nie je finančne vyčíslená, vypracoval ju architekt Tomáš Chuděj, ktorý navrhol i detské ihrisko.

—————————————————————–

September 2015

* Naše združenie uzavrelo dva granty, ktoré sme získali v apríli tohto roka z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Prvý bol určený na podporu športových aktivít na detskom ihrisku a druhý na podporu akcie pre rodiny s deťmi. Celkovo sme získali 830 eur. Na Úrade Nitrianskeho samospráveho kraja v Nitre sme odovzdali príslušné dokumenty, čím sme projekty uzavreli.

Kraj nám do dvadsiatich dní po ich odovzdaní vyplatí danú sumu na náš účet. Získané prostriedky použijeme na prefinancovanie nákladov, ktoré boli spojené s poslednými prácami na ihrisku a akciu Spievankovo. Za ňu sme celkovo získali vyše 2 200 eur. Sedemdesiatpäť percent z tejto sumy išlo na účet samotnej skupiny, časť Mestskému kultúrnemu stredisku v Šali (za prenájom sály a ďalšiu réžiu) a časť Ticketportálu. Ušetrené peniaze investujeme opäť do rozvoja detského ihriska (okolo 10 percent).

* Pred rokom – 23. 9. 2014 – sme začali stavať detské ihrisko. Uplynul rok od nášho prvého výkopu. Hoci ihrisko ešte nie je oficiálne otvorené, už teraz je miestom, ktoré vyhľadávajú rodiny s deťmi nielen zo sídliska, ale z celej Šale. Ďakujeme všetkým, ktorí stoja za nami a veria, že sa nám spolu podarí úspešne zrealizovať náš sen.

* Predposlednú septembrovú nedeľu sme brigádovali na detskom ihrisku. Pridali sa k nám viaceré deti. Ďakujeme im za aktívnu pomoc. Práce sme rozdelili na tri časti. Novinkou na ihrisku bude drevený kvetináč, ktorý sme vyrobili z paliet. Nasadíme doň trvalky, ktoré sa daruje jedna z našich susediek. Ďakujeme!

Novinkou je trávnatý koberec, ktorý sme osadili na časť druhého zemného valu, vedľa novej šmýkalky. Prosíme rodičov s deťmi, aby zatiaľ po ňom nebehali. Nakoniec sme pridali pneumatiky, ktoré predstavujú podklad pod prevažovaciu hojdačku.

* Šalianske Mestské kultúrne stredisko ožilo vďaka rozprávkovej krajine plnej hudby a dobrej zábavy. Postaralo sa o to známe duo Spievankovo, ktoré pozvalo naše združenie. Mária Podhradská a Richard Čanaky alias Spievanka a Zahrajko šírili radosť a dobrú náladu na prvom ich koncerte po letných prázdninách. Koncert sa uskutočnil na podporu výstavby nového detského ihriska, ktoré staviame. Po odrátaní nákladov poputuje výťažok z predaných vstupeniek na ďalší mobiliár ihriska.

ĎAKUJEME: Mestskému kultúrnému stredisku v Šali a jej zamestnancom (za podporu, pomoc s propagáciou, za služby všetkých ľudí v sále i mimo nej), Ticketportálu (za predaj lístkov), OZ Central Park Šaľa (za občerstvenie, pomoc a službu pri vchodoch a v šatni), Raiffeisen banke (za podporu a promo akciu), médiám, ktoré nám pomohli s propagáciou, fotografovi Jurajovi Kovácsovi za skvelé zábery a kameramanovi Igorovi za krásne videá.
 
ŠPECIÁLNA VĎAKA: VÚC NITRA (za podporu projektu SPIEVANKOVanie). VĎAKA PATRÍ VŠETKÝM, KTORÍ PRIŠLI NA AKCIU. BEZ VÁS BY TO NEŠLO!
* Na   detskom   ihrisku,   ktoré   staviame, pribudla v týchto dňoch ďalšia novinka. Vďaka podpore, na ktorej sme pred pár týždňami dohodli so spoločnosťou FERADO, spol. s r. o. v Šali, sme svojpomocne neďaleko hlavného vstupu (pod tabuľami so sponzormi a prevádzkovým poriadkom) osadili nový stojan na bicykle. Novinka pribudla po tom, ako o to prejavili záujem rodiny s deťmi.

—————————————————————–

August 2015

* Areál nového detského ihriska, ktoré staviame na ul. L. Novomeského, zdobia dva nové prvky za takmer tritisíc eur. Približne dve tretiny z tejto sumy (1 850 €) stála lezecká stena s rôznymi typmi fyzickej aktivity pre rozšírenie možnosti telesného rozvoja detí. Z takzvaného participatívneho rozpočtu túto časť pokryje šalianska radnica. Zvyšok (990 €) uhradíme my.

Približne polovicu tejto sumy tvorí dotácia z VÚC Nitra (430 €). U vybraného dodávateľa – spoločnosti NAJ detské ihrisko z Valče – sme kúpili vežu so šmýkalkou. Nové prvky doplnia existujúci mobiliár, ktorý tvoria dve retiazkové hojdačky, vežu so šmykľavkou, pružinovú a prevažovaciu hojdačku. Predmetom zmluvy o dielo, ktorú partneri s dodávateľom podpísali, sú i platné certifikáty, ako aj vyhlásenie o ich zhode k prvkom detského ihriska. Upozorňujeme, že všetky prvky zároveň boli  nanovo natreté, preto prosíme o trpezlivosť – až do odvolania ich nepoužívajte!

* Na detskom ihrisku, ktoré staviame, po krátkej letnej prestávke opäť pracujeme. V týchto dňoch sme vedľa jednej zo vstupných brán svojpomocne osadili dve nové tabule – ďakovnú s logami sponzorov a podporovateľov a prevádzkový poriadok. V areáli v najbližších dňoch pribudne nová lezecká stena s rôznymi typmi fyzickej aktivity pre rozšírenie možnosti telesného rozvoja detí a šmýkalka. Tieto investície pokryjeme z vlastných finančných prostriedkov a z participatívneho rozpočtu mesta Šaľa.

* Na novom detskom ihrisku, ktoré staviame, pribudla v týchto dňoch ďalšia krásna novinka. Pri jednej zo vstupných brán na plote môžu všetci návštevníci ihriska vidieť detské autíčko, ktoré je vytvorené z látky. Vytvorila ho Agneša Hudáčová. Cieľom tejto aktivity je skrášliť samotný plot chrániaci hru a zábavu detí na ihrisku. K dielu pribudnú aj ďalšie. Na ploty doplní srdiečko, smajlík, kvetinku, motýlika i ľoďku. Ďakujeme za skrášlenie.

—————————————————————–

Júl 2015

* Naše združenie dostalo radostnú správu. V čase, keď si užívame aj my dovolenky, sme získali podporu z tzv. participatívneho rozpočtu mesta Šaľa. Vyplýva to z informácie, ktorú mesto zverejnilo na svojej stránke. Mesto informovalo, že do výzvy, ktorú predložilo, sa prihlásili dva návrhy. Jeden z nich bol náš. Naším cieľom je doplniť priestor detského ihriska, ktoré staviame, o lezeckú stenu s rôznymi typmi fyzickej aktivity pre rozšírenie možnosti telesného rozvoja detí. Ďakujeme za podporu!

—————————————————————–

Jún 2015

* Naše združenie dostalo ďakovný list za podporu májovej akcie neformálnej skupiny zOZnámmeSA. Ide o myšlienku, ktorá sa uskutočnila 8. mája 2015 na ul. L. Novomeského, kde sa venujeme výstavbe novej športovej oddychovej-zóny. Za podujatím stáli členovia rôznych občianskych združení v meste a jednotlivci. Sme radi, že sme boli medzi nimi. Cieľom skupiny bolo spojiť  na jedno miesto rôzne občianske združenia pôsobiace v meste a predstaviť ich verejnosti, ktorá je na akciu pozvaná. Akcia, nad ktorou prevzal záštitu primátor mesta Šaľa, bola spojená s viacerými sprievodnými podujatiami (súťaže pre deti, vystúpenie súboru Materinky, a ďalšie…) a tombolou. My sme si pripravili mini-letáčik o združení, mini-výstavu z výstavby nášho ihriska a sladkosti pre najmenších. 
* Máme ďalšie novinky. V týchto dňoch sme získali finálny návrh dvoch tabúľ na detské ihrisko. Ide o tabuľu s prevádzkovým poriadkom a tabuľu so sponzormi, ktorí doteraz prispeli na výstavbu nového detského ihriska. Osadiť ich plánujeme v najbližších dňoch. Tabuľu nám sponzorsky zhotovila po našom návrhu šalianska spoločnosť REALEXPO s.r.o. (realexpo.sk) Jej vyhotovenie zabezpečil jeden z našich susedov Tomáš Heinrich, s ktorým aktívne spolupracujeme pri fundraisingu a získavaní finančných prostriedkov. Novinkou je aj reklamný priestor na šmýkalkách, ktorý sme po dohode za minuloročnú finančnú podporu poskytli šalianskej pobočke Raiffeisen banky. Ďakujeme všetkým za podporu.

* Naše združenie dostalo dar. Rodina Evy Tankovej z Tešedíkova nám venovala staršiu zachovalú benzínovú kosačku, ktorú dlhšie nepoužívali. Združeniu tak pomohli ušetriť nemalé finančné prostriedky na zabezpečenie kosačky pre údržbu zelene v areáli ihriska.  “Som rada, že sme pomohli združeniu ušetriť nejaké tie peniažky.Verím, že kosačka ešte dlho poslúži,“ povedala Eva Tanková. Úprava zelene je jednou z povinností, ktoré pre nás vyplývajú z nájomnej zmluvy o prenájme pozemku.  Prispeli tak ku skrášleniu celého areálu detského ihriska. Ďakujeme!

—————————————————————–

Máj 2015

* Posledné májové sobotné predpoludnie sme venovali ďalšej spoločnej jarnej brigáde. V areáli detského ihriska, ktoré staviame, sme začali s výstavbou nového chodníka. Práca prebiehala počas aktívneho využitia ihriska rodičmi s deťmi. Táto fáza prác je spojená najskôr so zemnými úpravami. Časť, kde pribudne chodník, je zameraná už od konca marca. Dnes sme sme s podporou susedov hĺbili zeminu a inštalovali prvé umelé obrubníky, ktoré sme zakúpili z vlastných zdrojov. Medzi ne neskôr navozíme materiál, ktorý zhutníme do pevnej podoby. Chodník pôjde od jednej zo vstupných brán k tzv. oddychovej zóne, v ktorej sú štyri lavičky. Pevná plocha vznikne i okolo nich. Vďaka tomu budú môcť na ihrisko ľahšie prejsť najmä mamičky s kočíkmi.

* Naše združenie predložilo projekt v rámci tzv. participatívneho rozpočtu. Odovzdali sme ho do podateľne Mestské úradu (MsÚ). Uchádzame sa o podporu na projekt s názvom “Postavme si stenu”. Naším cieľom je doplniť priestor detského ihriska, ktoré staviame, o lezeckú stenu s rôznymi typmi fyzickej aktivity pre rozšírenie možnosti telesného rozvoja deti. Ide o certifikovanú šesťuholníkovú vertikálnu zostavu lezeckých prvkov zameranú na šplhanie, výstup po rebríku a prekonávanie prekážok. Hlavným účelom tejto aktivity je rozšíriť športovú aktivitu návštevníkov ihriska, ako aj priniesť na ihrisko prvok využiteľný stašími deťmi.

Do diskusie o tzv. participatívnom rozpočte sme sa zapojili ešte minulý rok. Predložili sme jeden z projektov, vďaka ktorému sme chceli získať podporu na časť nášho projektu nového detského ihriska (s názvom „Šmýkalkovo“). Na tento projekt, ktorý sme rozšírili, chceme získať finančné prostriedky z iných zdrojov. Mestskí poslanci v Šali koncom októbra súhlasili s implementáciou tzv. participatívneho rozpočtu pre rok 2015. V apríli 2015 zverejnilo mesto výzvu na predkladanie projektov v rámci schválených finančných prostriedkov na participatívny rozpočet na rok 2015. Do tejto výzvy sme sa zapojili vyššieuvedeným projektom.

* Naše rodiny dnes – 14. mája 2015 . symbolicky spájajú narodeniny. Stojíme za občianskym združením Novomeského, ktoré oslavuje prvé výročie svojho vzniku. Za tento čas sa nám pomocou susedov a sponzorov podarilo pretvoriť staršiu trávnatú plochu na jednom z mestských sídlisk na takmer hotové nové detské ihrisko. Investovali sme niekoľko tisíc eur, väčšinu sme získali od sponzorov. Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, za pomoc. Na projekte sme doteraz odpracovali stovky dobrovoľníckych hodín bez nároku na odmenu. Ďakujeme za spoločný rok ?

Naše združenie pri príležitosti prvého výročia vytvorilo logo, ktoré nás bude prezentovať (nájdete ho v časti – O nás). Jeho základom sú spojené začiatočné písmená občianskeho združenia (Občianske združenie Novomeského). Spolu tvoria jednoliaty celok. Zvýraznené je písmeno “N”. Predstavuje názov ulice a sídliska, na ktorom realizujeme svoj sen. Predstavuje napríklad symbolický “kľúč”. Kľúč k srdcu ďalších ľudí. Z prvého písmena tiež vedú symbolické polovičné značky hore a dole, čo znamená, že združenie má veľké sny, ale nohami stojí (ukazuje) pevne na zemi.

* Na jednej zo vstupných brán vznikajúceho detského ihriska, ktoré budujeme, pribudla v týchto dňoch nová tabuľka. Ide o označenie, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom mesta Šaľa. Tabuľka pribudla aj na stene – neďaleko smetných košov. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť na mieste. Areál sleduje jedna z kamier na priľahlom bytovom dome. Ide o jednu z 23 kamier, ktorá má polícia k dispozícii v meste.  

Výstupy z kamier slúžia len pre služobné potreby MsP, prípadne orgánov činných v trestnom konaní. Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu  len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak priestor je zreteľne označený ako monitorovaný, uvádza polícia na svojej stránke. 

* Naše združenie začalo v týchto dňoch využívať vodu z areálu mestského cintorína na zavlažovanie – kropenie jedného z dvoch zemných valov a časti vysadenej zelene v areáli detského ihriska, ktoré staviame. Zalievame najmä vo večerných hodinách. Prosíme o spoluprácu. Na vale, ktorý polievame, sme nasadili trávu. Prosíme všetkých návštevníkov detského ihriska, aby tento val zatiaľ nevyužívali. Osobitne prosíme všetky mamičky, aby postrážili svoje deti, ktorých kopec láka. Prosíme o pochopenie!

* Naše združenie sa aktívne zapojilo do akcie neformálnej skupiny zOZnámmeSA. Ide o myšlienku, ktorá sa uskutočnila 8. mája 2015 na ul. L. Novomeského, kde sa venujeme výstavbe novej športovej oddychovej-zóny. Za podujatím stáli členovia rôznych občianskych združení v meste a jednotlivci. Sme radi, že sme boli medzi nimi.

Cieľom skupiny bolo spojiť  na jedno miesto rôzne občianske združenia pôsobiace v meste a predstaviť ich verejnosti, ktorá je na akciu pozvaná. Akcia, nad ktorou prevzal záštitu primátor mesta Šaľa, bola spojená s viacerými sprievodnými podujatiami (súťaže pre deti, vystúpenie súboru Materinky, a ďalšie…) a tombolou. My sme si pripravili mini-letáčik o združení, mini-výstavu z výstavby nášho ihriska a sladkosti pre najmenších.

—————————————————————–

Apríl 2015

* Naše združenie získa vodu na polievanie nového detského ihriska z areálu mestského cintorína. Vyplýva to z dohody, ktorú sme uzavreli neformálne s vedením mesta. V týchto dňoch nám dohodu osobne potvrdil primátor mesta Šaľa Jozef Belický. Z dohody vyplýva, že mesto na vlastné náklady inštalovalo v jednej vodovodnej šachte na cintoríne podružný merač.  K nemu si budeme môcť napojiť hadicu a využívať vodu na polievanie.

S návrhom získať vodu sme prišli na osobnom stretnutí s primátorom, s ktorým sa stretli začiatkom mája. Primátor Belický vtedy deklaroval záujem pomôcť – v rámci možností – ktoré má osobne i v rámci mesta. Možnosť, ktorú sme mu navrhli, potom prediskutoval s niektorými pracovníkmi Mestského úradu v Šali. Výsledkom bolo nainštalovanie vodomeru v jednej zo šácht. Očakávame, že vodu budeme využívať najmä na zavlažovanie – kropenie dvoch zemných valov a vysadenej zelene v areáli, ktorý máme v správe. Ide o druhú pomoc mesta, vlani nám zabezpečilo stĺpy verejného osvetlenia.

* Na ihrisku, ktoré staviame, pribudnú ďalšie novinky. Vďaka podpore, na ktorej sme sa dohodli so spoločnosťou FERADO, spol. s r. o. so sídlom v Šali, vybudujeme nový chodník. Mobiliár detského ihriska sa doplníme o smetné koše a stojan na bicykle. Ďakujeme za podporu! S realizáciou myšlienky začneme v najbližšom možnom čase. “Tešíme sa, že sa nám krok za krokom darí približovať k svojmusnu – otvoreniu nového detského ihriska. Oceňujeme, že nás aktívne podporí spoločnosť FERADO, veľkoobchod s nerezovou oceľou, ktorá je doslova naším susedom neďaleko od ihriska,” reaguje na podporu predseda nášho združenia Rastislav Gabera.

Práce budú spojené najskôr so zemnými úpravami. Potom inštalujeme obrubníky, ktoré sme už zakúpili s vlastných zdrojov. Na miesto potom vďaka podpore privezieme materiál, ktorý zhutníme do pevnej podoby. Od jednej zo vstupných brán vznikne chodník k tzv. oddychovej zóne, v ktorej sú štyri lavičky. Pevná plocha vznikne i okolo nich. Na ihrisko neskôr osadíme i smetné koše a stojan na bicykle. Dodávateľa vyberieme sami, v závislosti od ceny a kvality.

* Naše združenie zverejňuje komplexný projekt detského ihriska (v pdf- formáte), ktoré staviame. Naším cieľom je zvýšiť informovanosť o tom, čomu sa posledné mesiace naplno venujeme a tak prispieť k väčšej transparentnosti vynaložených peňazí. Projekt obsahuje základné informácie o našom zámere (popis, východiskový a súčasný stav, cieľová skupina a očakávania). Zároveň je k dispozícii aj časový harmonogram činností, ktorým sme sa venovali od vlaňajšieho januára do apríla tohto roka. Nechýba aktualizovaný rozpočet a základné informácie o našom združení vrátane kontaktných údajov. K dispozícii je v menu “Naše projekty”.
Myslíme si, že kľúčom k transparentnosti je podľa nás zverejňovanie tých údajov, ktoré je možné zverejniť. Našu činnosť robíme verejne, preto si myslíme, že ide o verejné sprístupnenie informácií. Stojíme za prácou a veríme, že vďaka tomu môžeme získať väčšiu dôveru. Zároveň ide o dokument, ktorý si môžu prezrieť aj potencionálni ďalší sponzori, ktorých stále hľadáme. Projekt zverejňujeme presne rok potom, ako sme oficiálne zverejnili prvý predpokladaný 3D model ihriska (27. apríla 2014). Materiál pozostáva z verejne dostupných údajov, ktoré sme prezentovali počas roka našej činnosti.

* Na detskom ihrisku sme zorganizovali ďalšiu brigádu. Ďakujeme za pomoc všetkým, ktorí prišli i podporili nás občerstvením. Venovali sme sa úprave jedného valu. Najskôr sme naň navozili zeminu, vyrovnali ho a prekryli jutovinou. Na ňu sme opäť navozili ďalšiu zeminu a zasadili trávu.

Prosíme všetkých návštevníkov detského ihriska, že tento val zatiaľ nebude možné využívať, keďže je na ňom nasadená tráva. Informujú o tom aj tabuľky, ktoré sme inštalovali pred val. Táto práca predstavuje ďalší z krokov združenia v rámci úpravy areálu. Výsledok práce, ktorej sme sa venovali počas celého dňa, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

* Na novom detskom ihrisku, ktoré staviame, pribudol ďalší nový mobiliár. Na ihrisko sme nainštalovali päť nových lavičiek. Všetky už slúžia verejnosti. Oceľové rúry na lavičky nám darovala galantská spoločnosť Prima Steel s. r. o. S pomocou rodiny sme z nich vyhotovili konštrukciu, na ktorú inštalujeme dosky. Tie vyhotovil jeden z miestnych šalianskych podnikateľov. Ide o výsledok spolupráce s občianskym združením Šaľa – Tvoje mesto.

Nové lavičky predstavujú tzv. oddychovú zónu na ihrisku určenú pre všetkých, ktorí prichádzajú na ihrisko. Sú v štandardnom vzhľade. V uplynulých dňoch sme zároveň začali svojpomocne s čistením betónovej plochy, ktorá je pred detským ihriskom (Aktualizované 21. 4. 2015). Fotografie nájdete v našej fotogalérii.
* Na novom detskom ihrisku, ktoré svojpomocne a s pomocou partnerov budujeme, sme dnes zorganizovali prvú jarnú brigádu. Ďakujeme za pomoc susedom i jednému z poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorí prišli pomôcť. Ďakujeme i za pomoc s občerstvením. Počas celodennej brigády, ktorá sa konala počas využívania zvyšných prvkov ihriska rodičmi s deťmi, sme sa venovali trom prácam.

Prvá partia inštalovala kovové konštrukcie piatich nových lavičiek. Štyri sú v pôdoryse, ku ktorému v budúcnosti pribudne chodník od jednej zo vstupných brán a jedna sa nachádza pri hlavnej vstupnej bráne. Upozorňujeme, že zatiaľ ich nie je možné využívať, keďže čakáme, kým uschne betón. Štyrom lavičkám tiež chýbajú dosky.  Inštalácia predstavuje ďalší z krokov združenia v rámci revitalizácie areálu a doplnenia prvkov mobiliáru na novom detskom ihrisku. Dostky pribudnú v najbližších dňoch.
Ďalšia práca bola spojená so skrášlením časti ihriska, neďaleko od spomínaných lavičiek. Pôvodne šikmý vstup na jednu z častí detského ihriska bol upravený s pomocou roliek trávnatého koberca. Išlo o podobnú prácu, akú sme robili koncom minulého roka na druhej strane ihriska. Cieľom tejto práce bolo nielen skrášliť vstup na ihrisko, ale najmä zvýšiť bezpečnosť pri vchádzaní detí na štrkovú plochu ihriska.

Posledná práca bola spojená s presunom zeminy, ktorá nám zostala pred plotom. Využiť ju plánujeme na úpravu areálu a dvoch valov, na ktorých by mali pribudnúť ďalšie prvky detského ihriska a výsadba trávy. Týmto prácam sa budeme venovať v najbližších dňoch. Ďakujeme za pomoc pri presune zeminy – bagristovi Borisovi. Výsledok našej práce, ktorej sme sa venovali počas celého dňa, si môžete pozrieť vo fotogalérií.

*  Nášmu združeniu, ktoré stavia novú športovo-oddychovú zónu v Šali, sa podarilo uspieť s dvomi žiadosťami o poskytnutie dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Prvá je určená na podporu športových aktivít na detskom ihrisku a druhá na podporu jednej kultúrnej akcie pre rodiny s deťmi. Celkovo sme získali 830 eur.

Vyplýva to z rozhodnutia krajských poslancov. Rozpis dotácii kraj zverejnil na svojej webstránke. V oboch projektoch sme získali približne štvrtinu žiadanej sumy, preto hľadáme partnerov, ktorí sú ochotní ešte doložiť zvyšnú časť.

Prvý projekt, s ktorým sa združenie uchádzalo o podporu v oblasti kultúry, má názov SPIEVANKOVanie. Združenie sa uchádzalo o podporu vo výške 1 000 eur, dostalo 400. Cieľom projektu je zorganizovať pre rodiny s deťmi koncert plný hudby a dobrej zábavy. Tento zámer nadväzuje na vlaňajšiu akciu s názvom “Rozprávková ulica s Majstrom “N” a prekvapením”. Výťažok z nej išiel na výstavbu ihriska, prvého projektu združenia.

Druhý projekt má názov “Vráťme kopcu život”. Združenie investíciu vyčíslo na 1 500 eur, dostalo 430. Jeho zámerom je, aby k existujúcej zostave prvkov na hranie pribudli ďalšie – lezecké steny a šmýkalky. Inštalované majú byť na valoch, ktoré vznikli pri výkopových prácach. Ide o unikát, ktorý nie je na žiadnom inom detskom ihrisku v Šali. Osadením týchto prvkov sa má zvýšiť pohybová aktivita a fyzická zdatnosť detí a mládeže.

Žiadosti o podporu sme podarili 15. októbra 2014. Dotácie na podporu kultúry a športu na rok 2015 boli schválené na 14. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa konalo 30. marca 2015 (v súlade s uznesením č. 39/2015). Nie je to prvý grant, čo naše združenie získalo. Prehľad o doterajšej podpore zverejňuje aktualizovane na svojej webstránke. V prípade záujmu nájdete túto informáciu na tomto mieste.

*  Naše združenie, ktoré sa v meste podieľa na výstavbe novej športovo-oddychovej zóny, iniciovalo po prvýkrát stretnutie s novým primátorom mesta Šaľa Jozefom Belickým. V neformálnej atmosfére sme sa stretli dnes v jednej zo šalianskych reštaurácii. Prvému mužovi mesta sme priblížili zámery združenia a projekt, ktorému sa aktuálne venujeme. Zoznámili sme ho najmä s doterajšími prácami na výstavbe nového detského ihriska. Nevynechali sme ani informáciu o ďalších krokoch. Zároveň sme hľadali rady, ako naložiť s potencionálnymi – ďalšími projektmi a získať pre ne podporu na strane mesta a iných partnerov.

Primátor Belický na spoločnom stretnutí ocenil naše aktivity a činnosť, ktorej sa venujeme bez nároku na odmenu. Zároveň deklaroval záujem pomôcť – v rámci možností – ktoré má osobne i v rámci mesta. Informoval nás tiež o tom, že v najbližších dňoch si plánuje naše aktivity osobne prezrieť spolu s návštevou. Cieľom dnešného stretnutia bolo, aby nás primátor osobne spoznal a aby vedel, aké aktivity rozvíjame a plánujeme rozvíjať na pozemku v prenájme od mesta. Odovzdali sme mu aj aj mini prezentáciu združenia, ktorá obsahuje základné informácie o združení, našom financovaní, cieľoch a činnosti.

Podnet pre dnešné stretnutie vyšiel z našej strany. Nadväzuje na našu doterajšiu komunikáciu a spoluprácu s bývalým vedením mesta na čele s vtedajším primátorom Martinom Alföldim. Práve Alföldi v júli vlaňajšieho roka podpísal s našim predsedom Rastislavom Gaberom združenia nájomnú zmluvu na pozemok, na ktorom staviame nové detské ihrisko. K podpisu došlo po sériu viacerých osobných pracovných rokovaní a schválení mestskými poslancami. Bývalé vedenie mesta nám podalo pomocnú ruku, keď z vlastných zdrojov financovalo osvetlenia ihriska. Na dnešnom stretnutí sme prediskutovali ďalšie možnosti vzájomnej spolupráce medzi mestom a združením.

* Naše občianske združenie dnes uhradilo v plnej výške nájomné za prenájom parcely, ktorú sme získali od mesta Šaľa. Symbolické 1,00 euro na tento rok sme uhradili v pokladni na Mestskom úrade v Šali. Ide o sumu, ktorú ešte vlani schválili poslanci Mestského zastupiteľstva. Na časti pozemku, ktorý na základe schválenej žiadosti užívame na dobu neurčitú, realizujeme výstavbu nového detského ihriska. V najbližších dňoch chystáme v areáli prvú jarnú brigádu.

Šalianski poslanci nám schválili prenájom pozemku v katastrálnom území mesta 26. júna 2014. Z uznesenia vyplýva, že sme získali časť parcely vo výmere 1 029 m2, za ktorú máme ročne platiť symbolické nájomné 1,00 euro. Z 19 prítomných žiadosť o prenájom pozemku získala jednomyseľnú podporu. Poslanci žiadosť prerokovali a schválili ako zámer prenájmu vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Na pozemku sme potom zrealizovali prvé práce spojené s výstavbou ihriska.

* Naše združenie neuspelo v marcovej výzve Raiffeisen banky Zlepšite svoje mesto. Najväčšiu podporu verejnosti pre projekt získala Základná škola a Materská škola Jozefa Murgaša v Šali. Blahoželáme! Držíme jej prsty, aby efektívne využila odmenu tisíc eur, o ktorú sme sa s ňou a ďalším združením uchádzali. My ďakujeme všetkým, ktorí prišli podporiť jeden z troch projektov. Osobitne vďaka za podporu nášho. Vážime si každý hlas. Ďakujeme i tým, ktorí nám pomohli aj s propagáciou myšlienky počas uplynulých dní (od 16. do 31. 3.). Ďakujeme banke, že nám umožnila zapojiť sa do výzvy. Tešíme sa, že sme boli vybraní medzi prvých troch.

Jarná výzva šalianskej pobočky Raiffeisen banky (ak ju chcete navštíviť, sídli vedľa Andrea shopu na Hlavnej ulici 61) bola zameraná na ochranu a tvorbu životného prostredia. Základná škola a Materská škola Jozefa Murgaša, ktorý vo výzve zvíťazila, uspela s projektom rekonštrukcie átria na škole. Ako už skôr informovala, plánuje vymeniť trávnatú plochu, dosadiť kríky a okrasné dreviny a zriadiť altánok pre netradičné formy vyučovania. Spolu s nami neuspel aj projekt občianskeho združenia Petra Bošňáka. Jeho cieľom bolo zatraktívniť priestor pri pomníku padlých hrdinov 2. svetovej vojny. Na mieste združenie – v prípade úspešného získania grantu – chcelo zasadiť okrasné dreviny, trvalky a slnečné hodiny.

Z informácií, ktoré nám poskytla banka vyplýva, že projekt, ktorý uspel, získal 116 hlasov. Náš skončil na druhom mieste, dostal 101 hlasov. Ďakujeme za ne! Tretí skončil projekt združenia Petra Bošňáka. Hoci sme neuspeli, naša práca pokračuje ďalej. Už teraz plánujeme prvú jarnú brigádu, zameraná by mala byť na zemné úpravy areálu. Z grantu, ktorý sme pôvodne chceli získať, sme plánovali zrevitalizovať časť zelene a plochy na novom detskom ihrisku a zakúpiť potrebné technické zariadenia, ktoré by sme použili na ďalšie skrášľovanie areálu. Nevyšlo to. Vzhľadom na to, že sme neboli úspešní, hľadáme finančného partnera, ktorý by nás v tomto smere vedel podporiť. 

—————————————————————–

Marec – Január 2015

* Časť poslancov Mestského zastupiteľstva v Šali, ktorí sú vo výbore mestskej časti č. 1, si od jedného z našich členov vypočulo informáciu o projekte, ktorý sme podali vo výzve Raiffeisen banky. Pripojil sa k dvom poslancom, ktorí ústne prezentovali zvyšné dva nominované projekty. Trojica sa v banke uchádza o podporu vo výške tisíc eur.  Informovali sme, že ak podporu získame, zrevitalizujeme časť zelene a plochy na detskom ihrisku, ktoré staviame, a nakúpime potrebné technické zariadenia na ďalšie skrášlenie areálu. Okrem predstavenia najnovšieho projektu sme priblížili i základné informácie o činnosti a aktivitách združenia.

Informácie si vypočuli poslanci Róbert Andráši, Peter Gomboš, Jozef Grell, Marián Krištof a Július Morávek. Z výboru mestskej časti č. 2 bola na zasadnutí poslankyňa Gabriela Lacková. Zákonodarcovia sa venovali aj téme participatívneho rozpočtu, do ktorého diskusií sa tiež aktívne zapájame. Predstavil im ju jeden z občanov Ivan Vlk. Po oboch diskusiách prijal výbor uznesenia.

Pri prvom bode zobral výbor na vedomie informáciu o projektoch podaných do výzvy od Raiffesen banky za mestskú časť č. 1 a občanov tejto časti vyzval, aby projekty podporili osobne hlasovaním priamo v pobočke do konca marca (nachádza sa vedľa Andrea shopu). Pri tzv. participatívnom rozpočte jednomyseľne podporili zámer tejto myšlienky; zároveň však budú od Mestského úradu žiadať, aby jeho zamestnanci vypracovali metodiku financovania.

* Predposledná marcová sobota priniesla prvé práce na výstavbe detského ihriska. Venovali sme sa zameraniu a vyznačeniu pôdorysu pre budúci chodník od jednej zo vstupných brán a pre štyri nové lavičky, ktorých konštrukciu už máme pripravenú na inštaláciu. Práca prebiehala počas aktívneho využitia ihriska. Pozývame i ďalších. Pozývame nielen na ihrisko, ale aj k podpore nášho projektu vo výzve Raiffeisen banky. Túto pozvánku nájdu všetci naši susedia oddnes na plagátoch, ktoré sme vyvesili na vstupné dvere bytových domov na ul. L. Novomeského a ul. Kráľovská. FOTOGALÉRIA

* Naše združenie sa oddnes (16. marca) do konca mesiaca (31. marca) uchádza o finančnú podporu vo výzve Raiffeisen banky Zlepšite svoje mesto. Patríme medzi troch nominovaných žiadateľov. Ten, ktorý dostane najviac hlasov, získa 1000 eur. Náš projekt sme nazvali “Zazeleňme ihrisko”.  Vďaka podpore chceme zrevitalizovať časť zelene a plochy na novom detskom ihrisku. Za peniaze plánujeme zakúpiť nielen novú zeleň a stromy, ale aj potrebné technické zariadenia, ktoré použije na ďalšie skrášľovanie areálu. Podporiť nás môžete osobne v banke v spomenutom termíne. Urobiť tak môže každý, kto má 18 rokov (a viac) vypísaním hlasovacieho hárku priamo v priestoroch pobočky pobočky na ul. Hlavná 61 (vedľa Andrea shopu).

Okrem nášho združenia je možné podporiť aj projekt Základnej školy a Materskej školy Jozefa Murgaša (Rekonštrukcia átria) a projekt občianskeho združenia Petra Bošňáka (Farebná oáza – v centre mesta). Názov víťazného projektu vyhlásia 1. apríla v pobočke Raiffeisen banky. Pri príležitosti hlasovania vás zároveň pozývame, aby ste sledovali udalosť vytvorenú na našom profile na Facebooku. Každý deň počas hlasovania v nej zároveň prinesieme 1 dôvod, prečo podporiť práve nás. Ďakujeme!

* Naše združenie plánuje po zime obnoviť práce na projekte. Potom, ako sme koncom októbra minulého roka pre nepriaznivé počasie “symbolicky” stavbu nového ihriska zazimovali, tento mesiac plánujeme zorganizovať prvú jarnú brigádu. Nadviažem na sériu viacerých aktivít, ktorým sme sa venovali uplynulé štyri mesiace.

Najnovšie sa uchádzane o finančnú podporu vo výzve Zlepšite svoje mesto, ktorú vyhlásila Raiffeisen banka. Novinkou tiež je, že zabojujeme o Cenu Nadácie Orange v oblasti komunitného rozvoja. Posledné týždne sme sa venovali rôznym činnostiam. Rokovali sme o dodaní nových prvkov na detské ihrisko (šmýkalky a lezecké steny).  Zapojili sa do diskusie o participatívnom rozpočte.

Hoci je stavba ihriska oficiálne pozastavená, rodičia s deťmi môžu aj v súčasnosti v prípade priaznivého počasia využívať  jeho priestory a vybavenie. Využiť sa dajú štyri retiazkové hojdačky, veža so šmykľavkou, pružinová a prevažovacia hojdačka. V obmedzenom režime sú dva valy, ktoré vznikli z vykopanej zeminy. Jarné brigády preto plánujeme využiť najmä na úpravu valov. Cieľom je zatraktívniť lokalitu na sídlisku a vylepšiť možnosti trávenia voľného času u detí a mládeže.

 1,602 total views,  1 views today